De kleine lettertjes

Privacy beleid

Privacy

BinnensteBuiten / Mirriam Guljé
binnenstebuitencounseling.nl
‍Laatste revisie: 9 augustus 2019

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Persoonsgegevens verwerken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de Telecommunicatiewet.

Over ons

Mirriam Guljé is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Onze gegevens

Binnenste Buiten Coaching & Counseling
Mirriam Guljé
Nieuwland 12
1151 BA Broek in Waterland, Nederland
mirriam@binnenstebuitencounseling.nl

Gegevensverwerker

Naast de verwerkingsverantwoordelijke heeft ook de verwerker van de gegevens toegang tot gegevens die u invult in het contactformulier op deze website. Die verwerker is Jarno Michel (www.jarnomichel.nl)

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer u ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, wordt aan u gevraagd om gegevens in te vullen.

Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Bedrijfsnaam

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met u op te nemen en u van een reactie te kunnen voorzien.


Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten aan u gaan leveren. Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Webflow, Inc. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten. Zij voldoen aan alle EU privacy normen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de Telecommunicatiewet.  Hoe dit bedrijf met uw gegevens omgaat, kunt u hier lezen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen of via de cookiemelding op deze website. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons hebt gestuurd via ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met u verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.


Daarnaast hebt u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij nemen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@binnenstebuiten.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.