De kleine lettertjes

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Mirriam Guljé (www.binnenstebuitencounseling.nl).

Copyright

Uiteraard is alles wat je op deze websites vindt, dus ook de blogs en de vlogs, beschermd door auteursrecht en die is eigendom van Mirriam Guljé. Dat wil niet zeggen dat je het niet mag gebruiken. Alles wat op deze website staat, mag je gebruiken, zolang je er maar duidelijk bij vermeld dat je het ontleend hebt van www.binnenstebuitencc.nl. Een link naar een van deze site zou ik helemaal op prijs stellen.

Aansprakelijkheid

Op geen enkele manier is Mirriam Guljé (www.binnenstebuitencounseling.nl) aansprakelijk voor gedoe dat deze website veroorzaakt, door onbereikbaarheid, door teksten, door uitingen van anderen (zoals commentaar op blogs of interpretaties daarvan op sociale media). Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Ook erkennen we geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Natuurlijk zal ik er alles aan doen dat te voorkomen of te herstellen. Graag verneem ik het op mirriam@binnenstebuitencc.nl. Daarnaast ben ik niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt.

Mirriam Guljé (www.binnenstebuitencounseling.nl) is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Mirriam Guljé (www.binnenstebuitencounseling.nl) gewaarschuwd werd voor zulke schade. Je kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website.Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Mirriam Guljé van toepassing.

E-maildisclaimer

Het volgende is van toepassing op e-mails die je van Mirriam Guljé ontvangt: alle mails worden zorgvuldig samengesteld en Mirriam Guljé is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens Mirriam Guljé de mail verstuurd heeft.

Al mijn werk maak ik vanuit de beste intentie en is bedoeld om jou verder te helpen.